Ποιότητα

Η εταιρεία FMI-Γρηγοριάδη γνωρίζει καλά ότι η ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες ,έχει γίνει  επιτακτική ανάγκη σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Όλα τα μηχανήματα μας υπόκεινται σε σήμανση CE που υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με πρότυπα και προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του  σε σχέση με την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος .

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στον οικολογικό χαρακτήρα  που συντελεί  στην εξοικονόμηση ενέργειας  ,την μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους και με  τεχνολογία  για την αξιοποίηση της τυχόν απολεσθείσας  θερμότητας  .

Οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε είναι πιστοποιημένες με ISO  και HACCP  που αποτελούν την ισχυρότερη απόδειξη διασφάλισης υψηλής ποιότητας στον χώρο των τροφίμων .